ULTRAMARATON PIEKNY WSCHÓD-Trasa 250 km

Link do trasy:

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=egknhinjcyypjhte