ULTRAMARATON PIĘKNY WSCHÓD-Trasa 500 km

Link do trasy 500 – http://www.gpsies.com/map.do?fileId=wthjbrcregvlbxca