ULTRAMARATON PIĘKNY WSCHÓD 2018-Trasa 500 km

PROJEKT TRASY

MOŻLIWE MODYFIKACJE Z UWAGI

NA STAN NAWIERZCHNI LUB UWARUNKOWANIA LOGISTYCZNE.