MAŁY PIĘKNY WSCHÓD- REGULAMIN “250 KM”

REGULAMIN MAŁEGO PIĘKNEGO WSCHODU 2022

ORGANIZATOR

Parczewska Grupa Rowerowa

KOMITET ORGANIZACYJNY

Komandor – Włodzimierz Oberda

Sędzia Główny – Robert Janik

Sędzia Startu/Mety – Filip Grela

Monitoring GPS -Robert Janik

Kierownik Biura zawodów – Barbara Oberda

TERMIN, MIEJSCE I PROGRAM ZAWODÓW

MAŁY PIĘKNY WSCHÓD “250 km” odbędzie się w dniu 30.04, 2022

MIEJSCE

Start Stadion MOSiR Parczew, al. Jana Pawła II.

Meta Stadion MOSiR Parczew, al. Jana Pawła II.

PROGRAM

29 kwietnia 2022 / piątek/

Godz. 15.00 – 23.00 rejestracja zawodników w Biurze Zawodów, wydawanie pakietów startowych;

Godz. 15:00- 22:00 – odprawy techniczne w biurze wyścigu (o pełnych godzinach)

Godz. 19.00-22.00 – spotkanie integracyjne + catering

30 kwietnia 2022 / sobota/

Godz. 6.00- wydawanie pakietów startowych. Zakończenie wydawania pakietów startowych-1 godz. przed oznaczoną godziną startu zawodnika.

Godz. 6.30 START “250 km” – grupy 6 osób co 5 minut SOLO i OPEN

Grupy startowe OPEN ustalane są wg wyników MPW2021. Kolejność startu kat. OPEN od grup najszybszych do najwolniejszych. Zawodnik kat. OPEN zobowiązany jest do zachowania odstępu 100 m do poprzedzającego zawodnika kat. SOLO.

Grupy startowe SOLO ustalane są wg wyników MPW2021 Kolejność startu grup od najwolniejszej do najszybszej. Zawodnicy na odcinku do m, …………..…….…. (7 km) mają obowiązek rozdzielenia się tak aby odległość pomiędzy zawodnikami wynosiła minimum 100 m lub zawodników w kat. OPEN.

Grupy startowe TEAMY/SUPPORT (czyli grupy dobrane indywidualnie, wspomagane indywidualnym wsparciem technicznym-towarzyszący samochód, indywidualne wsparcie żywnościowe na PK podawane przez osobę towarzyszącą, podawanie wsparcia żywieniowego z samochodu na trasie lub tylko jej części itp). Maksymalna liczba zawodników w grupie 6 osób.

Grupy startowe w kategorii TEAM stratują 5 minut po ostatniej grupie z kategorii SOLO.

Godz. 14.00 (30.04.2022) przyjazd pierwszych grup z dystansu “250 km” na METĘ, wręczenie medali

Godz. 22.00 zamknięcie imprezy, limit czasu przejazdu “250 km” – 16 godzin.

BAZA ULTRAMARATONU

Obiekt MOSiR w Parczewie, al. Jana Pawła II 1

Na terenie Ośrodka można rozbić swój namiot. W Biurze zawodów będzie udostępnione około 20-30 miejsc noclegowych z własną karimatą i śpiworem. Konieczność wcześniejszego zgłoszenia poprzez korespondencję mail:biuro@lubelskavuelta.pl

CEL ULTRAMARATONU

1.popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej

2.sprawdzian wytrzymałości w długodystansowej jeździe na rowerze

3.promocja miejscowości oraz terenów wschodniej Polski przez które przebiega trasa zawodów

4.marketing i promocja sponsorów oraz organizatorów punktów kontrolnych

TRASA I ORGANIZACJA PRZEBIEGU ZAWODÓW

Trasa dla dystansu “250 km”- zostanie opublikowana po domówieniu organizacji PK oraz po uzyskaniu od administratorów informacji o stanie dróg.

Link do trasy: https://ridewithgps.com/routes/38583871

Na starcie uczestnicy zostaną podzieleni na grupy max po 6 zawodników. Poszczególne grupy startują w odstępach co 5 minut.

Limit czasu na ukończenie maratonu dla dystansu “250 km” wynosi 16 godzin.

Punkty Kontrolne dla dystansu “250 km”, na których należy podbić kartę:

PPK – 0,00 km START, Parczew, al. Jana Pawła II 1, MOSiR

PK 1 – 78 km, Siedliszcze, ul. Szpitalna 15B, skansen-GOK

PK 2 – 141 km, Wojsławice, Wojsławice-Kolonia 1C, Ośrodek Kultury i Tradycji Pożarnictwa

PK 3 – 202 km, Wierzbica-Osiedle, ul. Chełmska 25, Stacja Paliw “EXOIL”

KPK – 277 km, META, Parczew, al. Jana Pawła II, stadion MOSiR

Opis trasy z mapką wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi uczestnicy zawodów otrzymają na odprawie technicznej.

Uczestnik zawodów, który przerywa rywalizację z ważnych powodów ma obowiązek powiadomić organizatora. Należy podać miejsce, czas i przyczynę wycofania się z zawodów.

Jeśli zawodnik przejedzie powyżej deklarowanego czasu a jednak przejechał do mety to ma liczony czas ostatniego zawodnika na mecie).

UCZESTNICTWO I WYPOSAŻENIE

Do zawodów zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy ukończyli 18 rok życia i złożą organizatorowi oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym udział oraz o starcie na własną odpowiedzialność.

Obowiązkowe wyposażenie:

kask sztywny,

sprawny rower, wyposażony w oświetlenie przednie i tylne, zapasową dętkę, pompkę

dokument tożsamości / strefa nadgraniczna/

telefon komórkowy / numer podany w zgłoszeniu/

W ramach opłaty rejestracyjnej organizator zapewnia:

 • gwarantowane miejsce na liście startowej,

 • elektroniczną kartę zawodnika,

 • dedykowane konto w serwisie online GPS BBTRACKER,

 • dostęp do aplikacji BBTracker-nawigacja,

 • dostęp do aplikacji BBTracker-kibic

W ramach opłaty startowej organizator zapewnia:

 • wieczorne spotkanie integracyjne przed startem

 • wsparcie żywieniowe oraz napoje na punktach kontrolnych / kanapki, drożdżówki, owoce, napoje zimne/ szczegóły na odprawie technicznej

 • eden ciepły posiłek (PK 2) oraz ciepłe napoje (kawa, herbata) na trasie

 • ciepły posiłek, ciepłe i zimne napoje oraz prysznic, WC na mecie

 • mapę trasy w formie papierowej,

 • karta startowa zawodnika

 • elektroniczną mapę do urządzeń GPS / do pobrania ze strony zawodów/,

 • wypożyczenie urządzenia GPS,

 • imienny pamiątkowy medal za ukończenie imprezy,

 • imienny Certyfikat ukończenia zawodów z podaniem dystansu, kategorii oraz osiągniętego czasu jazdy,

 • system monitorowania online każdego uczestnika

 • komplet numerów startowych na rower, na plecy zawodnika oraz do naklejania

 • ubezpieczenie OC organizatora

 • upominki od sponsorów / w miarę możliwości/

WPISOWE I ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia należy dokonać poprzez internet lub drogą pocztową podając dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie internetowej www.lubelskavuelta.pl

oraz na adres organizatora: biuro@lubelskavuelta.pl

Wypełniając kartę zgłoszeniową (w formie elektronicznej lub pisemnej) uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:

A/ KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do udziału w imprezie sportowej organizowanej przez Parczewską Grupę Rowerową zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

B/ ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

W związku z uczestnictwem w imprezie sportowej wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku

 • audycjach telewizyjnych,

 • publikacjach na stronie internetowej,

 • wydawnictwach i w materiałach promocyjnych

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880).

C/ OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:

 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z organizacją imprezy sportowej jest Parczewska Grupa Rowerowa, 21-200 Parczew; ul. Broniewskiego 16; mail:biuro@lubelskavuelta.pl; tel. 784826143.

 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji imprezy sportowej.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych oraz koniecznością usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.

 2. W związku z organizacją zawodów lub konkursów w ramach imprezy sportowej dane osobowe zwycięzców mogą być przekazywane sponsorom nagród, a także podawane do wiadomości publicznej osobom zgromadzonym. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 1. 1.cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 2. żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Organizacja imprezy sportowej jest związana z koniecznością przetwarzania danych osobowych, w związku z tym osoba biorąca czynny udział w tym wydarzeniu jest zobowiązana do podania danych osobowych.

Opłata rejestracja zgłoszenia

100 PLN (W ciągu 14 dni od wysłania zgłoszenia. W przypadku nie wniesienia opłaty w terminie 14 dni zgłoszenie zostanie wykasowane z listy zgłoszeń) Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi i nie jest częścią składową opłaty startowej)

Opłata startowa

do 28.02.2022 – 160PLN

od 01.03-14.03.2022 – 210PLN

od 15.03-31.03.2022; 310PLN (po 31.03 brak możliwości wnoszenia opłat startowych)

termin wpłat 31.03.2022

lista startowa zostanie zamknięta w dniu 31 marca 2022 lub po wyczerpaniu miejsc na liście startowej – 200 osób z opłaconym startowym.

Zgłoszenie osób towarzyszących

osoba towarzysząca, w tym i kierowca samochodu technicznego, otrzymuje talony na wyżywienie cateringowe (obejmujące: poczęstunek na spotkaniu integracyjnym w piątek, ciepły posiłek po zakończeniu zawodów, korzystanie z infrastruktury BAZY, prysznica, prądu, toalet)

do 31.03.2022 – 70 PLN /os.

po 31.03.2021 – 80 PLN /os.

Rezygnacja z zawodów

Terminy zwrotów zmieniły się z uwagi na epidemię koronawirusa.

W przypadku rezygnacji z udziału w maratonie.

do 31.03.2022 Zwrot 100% opłaty startowej. (wraz z opłatami za os tow.)

od 01.04-13.04.2022 Zwrot 75% opłaty startowej

po 13.04.2022 Wszelkie wpłaty nie będą zwracane.

Zwroty opłat na wskazany rachunek bankowy nastąpią po 03.05.2022

Przeniesienie zgłoszenia na inną osobę

do 31.03.2022 istnieje możliwość przekazania swojego zgłoszenia wraz z opłatą startową innej osobie. Osoba, która rezygnuje ze startu, powinna drogą mailową:biuro@lubelskavuelta.pl wskazać osobę, która za nią wystartuje .

Osoba, które będzie chciała wystartować, powinna wysłać zgłoszenie (FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY) i wnieść tylko opłatę rejestracyjną.

Limit wynosi 200 startujących zawodników plus 50 osób towarzyszących.

O starcie decyduje kolejność dokonania opłaty rejestracyjnej i startowej. W zależności od zakresu obowiązujących obostrzeń limit może zostać zmniejszony.

Nazwa i Numer rachunku dla wpłat startowego:

PARCZEWSKA GRUPA ROWEROWA

Numer rachunku bankowego: 29 2030 0045 1110 0000 0236 5510 Bank BGŻ BNP PARIBAS

z dopiskiem „PIĘKNY WSCHÓD 2022 – “250” lub „osoba towarzysząca”,

Imię i Nazwisko, miejscowość

RUCH DROGOWY

Maraton będzie przeprowadzany przy otwartym ruchu pojazdów, zgodnie z zasadami Kodeksu Drogowego.

W Polsce obowiązuje ruch prawostronny. Wszyscy zawodnicy na drogach publicznych zobowiązani są do poruszania się prawą stroną jezdni i bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego obowiązujących w Polsce.

Uczestnicy maratonu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

Osobą odpowiedzialną za prawidłowy przebieg imprezy jest: Włodzimierz Oberda, Tel. 784826143.

KONTROLA ANTYDOPINGOWA

Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli antydopingowej w trakcie trwania zawodów lub bezpośrednio po jej zakończeniu.

Sposób przeprowadzenia kontroli oraz jej zakres zostanie podany na odprawie technicznej bezpośrednio przed zawodami.

Kontrola może obejmować doping mechaniczny.

Kontrola będzie dotyczyła zwycięzców kategorii lub wyznaczonych zawodników.

Lista z numerami zawodników wyznaczonych do kontroli zostanie wywieszona w biurze zawodów lub na wyznaczonym Punkcie kontrolnym.

Czas niezbędny do przeprowadzenia kontroli na punkcie kontrolnym będzie odliczony od całkowitego czasu jazdy zawodnika.

Niestawienie się zawodnika do kontroli skutkuje dyskwalifikacją.

KARY

file:///C:/Users/Dell/Desktop/PGR/2022/PIĘKNY%20WSCHÓD/kary.pdf

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Maraton odbędzie się bez względu na pogodę.

2. Zawodnicy pokonują trasę samodzielnie. Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich na trasie i w punktach kontrolnych.

3. Na całej trasie zawodów obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower. Odstępstwo od tego zakazu powoduje dyskwalifikacje

4. Organizator zastrzega sobie możliwość wycofania zawodnika z trasy w przypadku stwierdzenia przez służbę medyczną niezdolności do kontynuowania dalszej jazdy lub niestosowania się do przepisów regulaminu.

5. Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność na punktach kontrolnych oraz w napotkanych po drodze punktach handlowych.

6. Za stan techniczny roweru odpowiedzialność ponosi uczestnik maratonu.

7. Zawodnik który nie stawi się na STARCIE lub zrezygnuje ze startu w zawodach traci prawo do zwrotu wpisowego oraz wszystkich świadczeń związanych z opłata startowa.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe podczas dojazdu na zawody oraz powrotu do domu.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestnika maratonu osobom trzecim lub innym uczestnikom zawodów.

10. Każdy uczestnik zawodów bierze udział na własną odpowiedzialność.

11. Uczestnik maratonu w wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniowa do zawodów akceptuje warunki Regulaminu oraz wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazie danych organizatora oraz dla celów marketingowych imprezy. Zezwala także na zamieszczanie swojego wizerunku oraz imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miejscowości zamieszkania na stronie internetowej organizatora ( zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997r. O Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2002 Nr 101 poz.926) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczna zgodnie z Ustawa z dnia 18.07,2002 (Dz. U. 2002r. Nr144,poz. 1204).

12. Każdego uczestnika maratonu obowiązuje znajomość regulaminu zawodów.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Włodzimierz Oberda, tel. 784826143 w godzinach -18:00 – 21:00., biuro@lubelskavuelta.pl lub wlodzimierzoberda@wp.pl